U bevindt zich hier

Inhoud

05.02.2015

Mobiele telebewakingsapparatuur voor liften via het GSM netwerk tijdens de indienststelling.

Afhankelijk van de toestand van de bestaande installatie, wordt een lift geheel of gedeeltelijk gemoderniseerd. Eenmaal de lift opnieuw in werking gesteld wordt, zijn bepaalde instellingen en aanpassingen vereist. Voor een optimaal verloop van deze fase van de werkzaamheden biedt Schmersal haar klanten mobiele apparatuur voor telebewaking via het GSM netwerk aan. Een klassiek geval van modernisering bestaat uit het vernieuwen van de elektrische installatie (besturingskast, frequentieomvormer, positioneersysteem, bedienpanelen, displays, bekabeling, verlichting, telealarm…). Meestal wordt een groot gedeelte van de mechanische apparatuur (motor, deuren…) behouden.
De combinatie van nieuwe technologieën met de bestaande apparatuur vereist soms fijninstellingen op het gebied van de parameters, maar zorgt tegelijkertijd ook voor een optimaler gebruik van de lift. Op dit ogenblik worden al een aantal informaticatools ter beschikking gesteld tijdens de indienststelling ter plaatse, zoals daar zijn:
  • het systeem WinMOS®300 van BÖHNKE + PARTNER (diagnose, monitoring, beheer van de telebewaking).
  • CANwizard: analyse- en configuratietool van het CANopen netwerk
De ‘final touch’ wordt aangebracht nadat de lift opnieuw in werking gesteld is. Om deze periode te optimaliseren stelt Schmersal haar klanten een “monitoringkit” voor tijdelijke installatie in de machinekamer ter beschikking. Dit toestel voert op een beveiligde manier (GSM/ VPN tunnel) de volgende functies uit, en dit totaal onafhankelijk van een telefoonnetwerk of een internetverbinding:
  • Gebruik van WinMOS®300 diagnose en CANwizard vanaf eender welke PC, op eender welke plaats
  • Waarschuwing van een of meerdere technici naar keuze per SMS bij stilstand van de lift
Voordelen van dit systeem:
  • mobiele apparatuur, snel en gemakkelijk te installeren
  • onafhankelijk van het telefoonnetwerk of een internetverbinding ter plaatse
  • proactief: de technicus wordt onmiddellijk op de hoogte gebracht van iedere stilstand
  • maakt bewaking en analyse op afstand mogelijk, dus vermindering van het aantal verplaatsingen
  • de parameters van de besturing en/of de omvormer kunnen op afstand gewijzigd worden
  • de toestand van de ingangen en uitgangen kan op afstand geconsulteerd worden
Kortom, deze combinatie bestaande uit besturingskast BÖHNKE + PARTNER, WinMOS®300 en ‘monitoringkit’ is een uiterst krachtig instrument dat snelle interventies bij de klanten mogelijk maakt en lange en kostelijke verplaatsingen beperkt

Rechter kolom