Inhoud

Sleuteltransfersystemen HaakeTechnik

Heavy-duty sleuteltransfersysteem voor beschermdeuren en ventielen van Haake-Technik

Gevaarlijke machines en installaties worden vaak uitgerust met veiligheidsvoorzieningen om het bedienend of onderhoudspersoneel te beschermen (deuren, luiken, kleppen of andere voorzieningen die in positie vergrendeld zijn).
In de procesindustrie is het heel belangrijk dat deze ventielen zonder gevaar voor de productie, de mensen en de omgeving kunnen worden geopend en gesloten.

Deze voorzieningen vervullen de volgende functies:

 • zij verhinderen het starten van de functies, die een gevaar kunnen opleveren als de toegang niet gesloten en vergrendeld is,
 • zij houden de toegang tot de gevarenperimeter gesloten en vergrendeld totdat het risico verdwenen is.

Eigenschappen

Het sleuteltransfersysteem berust op het principe dat een sleutel niet op twee plaatsen tegelijk aanwezig kan zijn. Een sleutel kan zich bijvoorbeeld in een schakelaar bevinden OF (“of” exclusief volgens de Booleaanse logica) in een deurgrendel.

Een ander essentieel veiligheidsprincipe voorziet dat een bepaalde sleutel niet kan worden verwijderd, tenzij een aantal voorwaarden voorafgaandelijk vervuld zijn, voorwaarden die een absolute veiligheid garanderen, waaronder de totale afwezigheid van risico’s: toestand van een schakelaar, van een deurgrendel, enz.

In deze context is een versie met dubbele sleutel van het type HST-TS2 verplicht als er ook een risico bestaat dat personen in de gevarenzone kunnen worden ingesloten. Voor de procesindustrie geldt hetzelfde algemene principe: het systeem past zich aan ieder type ventiel aan en wordt gebruikt in de petrochemie, de chemische industrie, de levensmiddelenindustrie...

Voordelen

 • uiterst betrouwbaar, specifieke codering,
 • uiterst robuuste uitvoering voor zware industriële omgevingen
 • verplichte, vastgelegde volgorde voor het uitvoeren van de handelingen, zonder enig alternatief, waardoor gevaarlijke situaties worden uitgesloten
 • het gebruik van “zelf geknutselde” vervangsleutels is onmogelijk
 • geen kabelaansluitingen met de te beveiligen toegangen (voordeligere oplossing, geen risico op elektronische storingen)
 • kan gemakkelijk achteraf worden gemonteerd, indien nodig
 • persoonlijke veiligheidssleutel voor interventies in besloten ruimten en zones met insluitingsgevaar
 • gemakkelijk uit te voeren logische schema’s voor de toegangsvoorwaarden tijdens onderhoudsinterventies
 • met tijdvertraging omwille van de sleuteltransfer tussen de schakelaar en het deurslot
 • volledige immobilisatie van de bewegende machineonderdelen (indien nodig met een bijkomende stap om de tijdvertraging te verlengen)

Toepassingen

 • Metallurgie, elektrostatische filters, reiniging van schouwen, zware industrie
 • Hout- en plasticsindustrie, bouwmaterialen
 • Chemie, farmacie, verpakking
 • Spoorwegtechnologie, elektriciteitsproductie…

Naar de website van Haake

www.haake-technik.com