U bevindt zich hier

Inhoud

Veilig leven, veilig werken: actuele informatie met betrekking tot het coronavirus

Veiligheid is onze topprioriteit. Dat geldt niet alleen voor onze producten en oplossingen, maar natuurlijk ook in de huidige situatie waarin we leven met de wereldwijde verspreiding van het coronavirus (COVID-19) en zijn nieuwe varianten. In dit licht hebben we een reeks voorzorgsmaatregelen ingevoerd om onze medewerkers zo goed mogelijk te beschermen tegen een eventuele besmetting en de continuïteit van onze leveringen zoveel mogelijk te garanderen.

We houden u hier permanent op de hoogte over alle onderwerpen met betrekking tot COVID-19 en Schmersal:

1 | Maatregelen: Proactieve beheersing en voorlichting

De strijd tegen COVID-19 is een inspanning die we als team moeten leveren, en voor ons als bedrijf komen de gezondheid en het welzijn van onze medewerkers op de eerste plaats. Daarom hebben wij onze medewerkers wereldwijd vroegtijdig gesensibiliseerd welke voorzorgsmaatregelen er moeten worden genomen om hen te beschermen tegen COVID-19.

Bezoeken, dienstreizen en verplaatsingen zijn, onafhankelijk van hun duur en afstand, alleen nog toegestaan in zeer uitzonderlijke gevallen en na uitdrukkelijke goedkeuring. Natuurlijk garanderen wij samen met de desbetreffende bezoeker of gastvrouw/-heer dat de nodige hygiënische maatregelen worden genomen om alle betrokkenen te beschermen.

2 | Toeleveringsketen: Dienstverlening en leveringsmogelijkheden

Onze mogelijkheid om te leveren is in de huidige situatie gegarandeerd. We houden regelmatig contact met onze klanten en leveranciers, voor het geval dat deze situatie op korte termijn zou veranderen. Omwille van de snelheid waarmee COVID-19 zich wereldwijd verspreidt en de potentiële problemen die daaruit kunnen voortvloeien voor het grens- en goederenverkeer, kunnen wij helaas niet uitsluiten dat er zich in de toekomst onderbrekingen in de toeleveringsketen voordoen. Daarom evalueren wij permanent de leveringstoestand en doen wij al het mogelijke om eventuele gevolgen door een onderbreking in de toeleveringsketen voor onze klanten en zakenpartners zoveel mogelijk te beperken.

3 | Communicatie: Bereikbaarheid en regulier contact

Met zeven productie-eenheden, ruim 20 dochtermaatschappijen en meer dan 40 handelsvertegenwoordigingen wereldwijd zijn wij overal dicht bij onze klanten en zakenpartners en dus altijd aanspreekbaar. Indien u concrete vragen heeft over bepaalde producten, diensten of oplossingen, kunt u altijd bij uw Schmersal-aanspreekpartner terecht. Hij of zij zal u graag helpen. De contacten vindt u ook hier.

4 | Evenementen: Vakbeurzen en klantenevenementen

Wat de vakbeurzen en klantenevenementen betreft, roepen de overheden unaniem op tot voorzichtigheid en preventie.

Afgezien van enkele uitzonderingen in risicoarme gebieden neemt de Groep Schmersal momenteel niet deel aan vakbeurzen. Ook klantenevenementen, zoals “tec.nicum on tour”, worden uitgesteld. Bovendien zullen alle interne en externe evenementen in de Schmersal Academy tot nader order alleen in uitzonderlijke gevallen en onder strikte naleving van alle hygiënische regels plaatsvinden. Daarnaast is Schmersal is op dit ogenblik druk bezig met het ontwikkelen van nieuwe digitale vormen voor de kennisoverdracht en -uitwisseling met onze klanten, waaronder webinars en virtuele beurzen.